Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Lleida,  
19/12/2017

Data: 19 de desembre de 2017

La visió és un mitjà per dur a terme una projecció cap el futur respecte a una situació actual que es vol canviar o millorar. És una estratègia que ens permet saber cap a on es vol anar i quins són els objectius a complir, en especial en entorns d'incertesa, on no resulta fàcil fer una planificació estratègica.
Tenir visió significa preguntar-se constantment si s'està fent el que és correcte per assolir els objectius, i fer servir tota la nostra creativitat i intuïció per respondre efectivament a aquests objectius, construir una perspectiva o reflexionar sobre la possibilitat d'una nova posició diferent a l'actual, per aconseguir un pla d'acció que orienti les conductes dels que el segueixen cap a un nivell superior d'efectivitat.

Girona,  
12/01/2018
  • Dates: 12 i 19 de gener de 2018 de 15.30 a 20.30 i 13 i 20 de gener de 2018 de 9 a 14 hores
  • Objectius
  • - Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional.
  • - Conèixer i  comprendre els conceptes, teories i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents dins de la disciplina professional. 
  • - Ésser capaç de planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. 
Barcelona,  
15/01/2018

Dates: 15, 18, 29 de gener i 1 i 5 de febrer de 2018 

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines.