Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Barcelona,  
30/10/2017

Dates: 30 d'octubre de 2017

Gratuït per a col·legiats i precol·legiats

Objectius:

Adquirir coneixements de les obligacions de facturació i les obligacions formals de cara a realitzar activitats econòmiques

Barcelona,  
30/10/2017

Dates: 30 d'octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2017

Objectius

  • Conèixer que és el grau de discapacitat
  • Aprendre els recursos que se’n deriven de l’aprovació del grau de discapacitat
  • Conèixer la xarxa professional de la discapacitat
  • Treballar amb casos pràctics per tal d’aproximar-nos a la realitat de la tasca del treballador social amb el greu de discapacitat.
  • Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/171/2017 i data 7 de juliol de 2017

Barcelona,  
31/10/2017

Dates: 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017

Objectiu:

Conèixer les bases conceptuals, els coneixements i les habilitats per a la detecció en casos de maltractament

Conèixer els factors que poden ser la causa dels maltractaments cap a les persones grans

Determinar el rol del professional del treball social

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/184/2017 i data 14 de juliol de 2017


Tots els cursos

Exemple: 20/10/2017
Exemple: 20/10/2017
Barcelona,  
13/11/2017

Dates: 13, 20 i 27 de novembre de 2017

Adreçat a : Treballadors/es Socials  que ja tenen coneixements bàsics de la dependència i volen aprofundir en la seva pràctica

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/144/2017 i data 14 de juny de 2017.

Manresa,  
15/11/2017

Dates:  15, 22 i 28 de novembre, 11 i 18 de desembre de 2017

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària. 

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els sofreixen.

Cal recordar, que aquestes prestacions són sotmeses a diferents canvis, adequats a les noves realitats socials.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/205/2017 i data 12 de setembre de 2017.

Barcelona,  
15/11/2017

Dates: 15, 22, 29 novembre i 5 de desembre de 2017

La visita a domicili és l’acte professional que ens defineix. És una tècnica que involucra l’observació i l’entrevista, no obstant, requereix d’uns elements metodològics que necessiten d’una formació professional per arribar a profunditzar diagnòsticament tant familiar com d’aspectes de context que influeixen en la dinàmica observada. Per precisar-la com a tècnica es requereix un bagatge teòric, una capacitat professional i una consideració ètica-relacional que conferiran la finalitat d’investigació, tractament, assessorament o intervenció.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/148/2017 i data 14 de juny de 2017.

Manresa,  
20/11/2017

Dates: 20, 27 i 29 de novembre i 4 i 13 de desembre de 2017

Situacions tràgiques com ara les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions son fets traumàtics i provoquen en el moment immediat l’existència de necessitats, que precisen d’una intervenció psicosocial per a poder ser ateses. La resposta a aquestes necessitats sorgides en la emergència requeriran de professionals de diferents disciplines.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/208/2017 i data 12 de setembre de 2017.

Barcelona,  
23/11/2017

Dates: 23, 30 de novembre, 14 i 21 de desembre de 2017

Objectius:

  • Aportar eines per a la correcta realització dels diagnòstic social
  • Treballar vers els procés de presa de decisions i plantejaments d’intervencions en l’àmbit professional
  • Incorporar criteris de qualitat i processos d’avaluació en el disseny de projectes
  • Utilitzar metodologies de pràctica reflexiva en l’anàlisi de processos d’intervenció social
  • Construir models vers la redacció d’informes socials

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/134/2017 i data 2 de juny de 2017

Barcelona,  
29/11/2017

Dates: 29 de novembre, 13 i 20 de desembre de 2017

Adreçat: als professionals que hagin cursat el Bloc 1. 

Com a professionals que atenem a població immigrada, una part de la qual refugiada o sol·licitant d’asil, sovint ens trobem sotmesos a impactes emocionals i confrontats amb dubtes intel·lectuals i ètics importants. És necessari que compartim aquests impactes i que reflexionem conjuntament sobre els dilemes i incerteses, encerts i desencerts que es produeixin en les nostres pràctiques.

Creant entorns de resiliència dels professionals estem creant condicions per a una bona acollida, pel treball social en xarxa i per la resiliència de les persones immigrades. 

Aquesta formació te atorgat el  Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre: 9002S/244/2017

Barcelona,  
04/12/2017

Dates: 4, 11, 14 i 18 de desembre de 2017

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció,...

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llurs família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/147/2017 i data 14 de juny de 2017.

Barcelona,  
05/12/2017

Dates: 5, 12 i 19 de desembre de 2017

L’objectiu general d’aquest curs és oferir una perspectiva actualitzada dels diversos models i orientacions teòriques que planteja la disciplina del Treball Social per intervenir en l’àmbit de la salut mental. D’aquesta manera es pretén facilitar en el/la professional l’adquisició d’un ventall més ampli de possibilitats per a l seva actuació.

 

Aquesta formació te atorgat el  Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/242/2017​

Barcelona,  
19/12/2017

Dates: 19 i 21 de desembre de 2017

Objectius:

Explorar una actitud d’escolta interna per tal de millorar la pràctica professional

Barcelona,  
15/01/2018

Dates: 15 de gener, 12 de febrer, 12 de març, 16 d'abril, 14 de maig, 11 de juny, 17 de setembre, 15 d'octubre de 2018

Espai grupal de treball entorn la pràctica professional en Gestió Alternativa de Conflictes (GAC)  i  Mediació .

Aquest és un espai d’anàlisi i reflexió de la practica professional que té per objectiu la millora de la praxis dels Mediadors/res a través de  l’intercanvi i l’aprenentatge de coneixements tècnics i metodològics constitutius de les bones pràctiques. Alhora és un espai de suport i  assessorament professional entorn els reptes i  les dificultats de l’exercici professional.  

Aquest espai és per a mediadores i mediadors que vulguin ser supervisades.