Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Barcelona,  
30/10/2017

Dates: 30 d'octubre de 2017

Gratuït per a col·legiats i precol·legiats

Objectius:

Adquirir coneixements de les obligacions de facturació i les obligacions formals de cara a realitzar activitats econòmiques

Barcelona,  
30/10/2017

Dates: 30 d'octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2017

Objectius

  • Conèixer que és el grau de discapacitat
  • Aprendre els recursos que se’n deriven de l’aprovació del grau de discapacitat
  • Conèixer la xarxa professional de la discapacitat
  • Treballar amb casos pràctics per tal d’aproximar-nos a la realitat de la tasca del treballador social amb el greu de discapacitat.
  • Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/171/2017 i data 7 de juliol de 2017

Barcelona,  
31/10/2017

Dates: 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017

Objectiu:

Conèixer les bases conceptuals, els coneixements i les habilitats per a la detecció en casos de maltractament

Conèixer els factors que poden ser la causa dels maltractaments cap a les persones grans

Determinar el rol del professional del treball social

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/184/2017 i data 14 de juliol de 2017


Tots els cursos

Exemple: 20/10/2017
Exemple: 20/10/2017
Barcelona,  
18/10/2017

Dates: 18, 25 d’octubre i 8 de novembre de 2017

Hi ha persones que a causa de les seves condicions físiques o psíquiques, no estan en situació de decidir administrar els seus bens o cuidar d’ells mateixos i necessiten a una tercera persona que complementi o assumeixi legalment aquesta responsabilitat, és a dir, la seva tutela.

Què és i què comporta aquesta modificació de la capacitat d’obrar? Quina és la tasca i com s’organitzen les entitats tutelars que la poden exercir? A aquestes qüestions donarà resposta la formació que et presentem sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/141/2017 i data 14 de juny de 2017

Barcelona,  
19/10/2017

Dates: 19 d'octubre, 16 de novembre, 21 de desembre de 2017, 18 de gener, 15 de febrer, 15 de març, 19 d'abril i 17 de maig de 2018

Espai grupal d'anàlisi i reflexió per a aprofundir en la metodologia de la intervenció social en aquest àmbit, a partir de casos o situacions per les persones participants. 

Obert a persones col·legiades i treballadores socials no col·legiades que exerceixin en Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Constarà de 8 sessions, de dues hores cada una, amb un total de 16 hores lectives. 

Barcelona,  
19/10/2017

Dates: 19, 24 i 26 d'octubre de 2017

Adreçat a : Treballadors/es Socials que no tenen cap coneixement en dependència i volen tenir les nocions bàsiques per començar a realitzar els PIAS

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/142/2017 i data 14 de juny de 2017.

Barcelona,  
30/10/2017

Dates: 30 d'octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2017

Objectius

  • Conèixer que és el grau de discapacitat
  • Aprendre els recursos que se’n deriven de l’aprovació del grau de discapacitat
  • Conèixer la xarxa professional de la discapacitat
  • Treballar amb casos pràctics per tal d’aproximar-nos a la realitat de la tasca del treballador social amb el greu de discapacitat.
  • Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/171/2017 i data 7 de juliol de 2017

Barcelona,  
30/10/2017

Dates: 30 d'octubre de 2017

Gratuït per a col·legiats i precol·legiats

Objectius:

Adquirir coneixements de les obligacions de facturació i les obligacions formals de cara a realitzar activitats econòmiques

Manresa,  
31/10/2017

Dates:  31 d’octubre, 7, 14 i 21 de novembre de 2017

Els treballadors socials som agents de canvi a la nostra societat. El canvi va orientat a la millora i optimització de recursos personals i comunitaris.

Incidim des d’una visió bio-psico-social a la realitat en la que treballem. 

Barcelona,  
31/10/2017

Dates: 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017

Objectiu:

Conèixer les bases conceptuals, els coneixements i les habilitats per a la detecció en casos de maltractament

Conèixer els factors que poden ser la causa dels maltractaments cap a les persones grans

Determinar el rol del professional del treball social

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/184/2017 i data 14 de juliol de 2017

Barcelona,  
02/11/2017

Dates: 2, 9, 16 23 i 30 de novembre de 2017

Objectius:

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària. 

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els sofreixen.

Cal recordar, que aquestes prestacions són sotmeses a diferents canvis, adequats a les noves realitats socials.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/143/2017 i data 14 de juny de 2017.

Barcelona,  
06/11/2017

Dates: 6, 13 i 20 de novembre de 2017

Com a professionals que atenem a població immigrada, una part de la qual refugiada o sol·licitant d’asil, sovint ens trobem sotmesos a impactes emocionals i confrontats amb dubtes intel·lectuals i ètics importants. És necessari que compartim aquests impactes i que reflexionem conjuntament sobre els dilemes i incerteses, encerts i desencerts que es produeixin en les nostres pràctiques.

Creant entorns de resiliència dels professionals estem creant condicions per a una bona acollida, pel treball social en xarxa i per la resiliència de les persones immigrades.

Aquesta formació te el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/243/2017

Tarragona,  
09/11/2017

Dates: 9 de novembre de 2017

Destinataris:

Professionals del treball social en actiu, especialment de la xarxa sanitària d’adults i d’atenció a la dependència.

Programa:

1.- Treball social en l’abordatge integral de la cronicitat.

2.- Models de trajectòries i cures socials.

3.- Atenció integrada. Nous models de treball, son possibles? Treball social en l’abordatge integrada.

Metodologia:

Exposició i treball compartit. 

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/170/2017 i data 7 de juliol de 2017.