Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Barcelona,  
07/09/2017

Dates: 7, 14, 18, 20, 27 de setembre i 2 d’octubre de 2017

En aquest taller s’ofereixen eines per enfrontar-se a una situació d’examen en un procés d’oposició relacionat amb l’àmbit social.

Objectius:

-Facilitar eines per superar processos de selecció escrits en convocatòries públiques o privades en els nivells d’intervenció individual, grupal i comunitari.

-Capacitar als i les participants per enfrontar-se amb una major seguretat i confiança a una situació d’examen de casos pràctics en l’àmbit social.

 

Lleida,  
14/09/2017

Dates: 14, 21, 28 de setembre, 5, 19 i 26 d’octubre de 2017

En aquest taller s’ofereixen eines per enfrontar-se a una situació d’examen en un procés d’oposició relacionat amb l’àmbit social.

Objectius:

-Facilitar eines per superar processos de selecció escrits en convocatòries públiques o privades en els nivells d’intervenció individual, grupal i comunitari.

-Capacitar als i les participants per enfrontar-se amb una major seguretat i confiança a una situació d’examen de casos pràctics en l’àmbit social.

 

Girona,  
20/09/2017

Dates: 20 setembre, 18 octubre, 15 novembre i 13 desembre de 2017

Des de l’anàlisi dels genosociograma adquirim una nova eina d’exploració i aproximació a la realitat de les dinàmiques familiars.

Aquesta curs es pot realitzar encara que no s’hagi cursat el nivell 1, ja que s’anirà repassant teoria.  Tindrà preferència per treballar el seu arbre la persona que hagi cursat el primer nivell.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/138/2017 i data 14 de juny de 2017.


Tots els cursos

Exemple: 18/08/2017
Exemple: 18/08/2017
Barcelona,  
26/09/2017

Dates: 26 de septiembre, 3, 10 y 17 de octubre de 2017

¿Estás en búsqueda de técnicas para mejorar tu bienestar personal y además que sean de gran utilidad para tus funciones como trabajador social?  Los trabajadores sociales buscan este tipo de respuestas porque quieren mejorar en la intervención social, pero mientras, su motivación e interés languidecen… llevando a algunos a crisis de ansiedad, estrés, etc, debilitados por las acuciantes –y cada vez más numerosos- demandas y problemáticas sociales. 

Lleida,  
26/09/2017

Dates: 26 setembre, 24 octubre, 28 novembre i 19 desembre de 2017

Aprofundir, ampliar i practicar els continguts assolits en els nivells 1 i 2. Des de l’anàlisis dels genosociogrames adquirim una nova eina d’exploració i aproximació a la realitat de les dinàmiques familiars. 

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/172/2017 i data 7 de juliol de 2017 

Tarragona,  
26/09/2017

Dates: 26 de setembre, 2, 10, 17 i 24 d’octubre de 2017

L’entrevista, com a tècnica comú en investigació social i eina principal per a tot treballador social amb independència de l’àmbit en que treballi. Forma part de la bateria de tècniques d’investigació qualitatives alhora que és l’instrument que ens permet enfocar la realitat.

Barcelona,  
03/10/2017

Dates: 3 i 5 d'octubre de 2017

El dol podríem definir-lo com les reaccions d’una persona enfront les diverses pèrdues ja siguin físiques, que facin referència al valors,  que tinguin a veure amb el que cal deixar en la presa de decisions,o be, el que més freqüent ens ve al pensament al parlar de dol, enfront la mort d’un esser estimat. 

Es pot definir també el dol com els pensaments, sentiments (incloent-hi els símptomes físics i emocionals) i accions conseqüents a l’anticipació o pèrdua d’una persona (fins i tot cosa) estimada o que te un significat per nosaltres.

Barcelona,  
09/10/2017

Dates: 9, 16 i 23 d’octubre de 2017. 

Taller participatiu per tal de conèixer i analitzar les diverses situacions de risc de desprotecció infantil que afecten a infants/adolescents amb la finalitat de donar pautes, criteris tècnics i eines d’intervenció per a l’abordatge d’aquestes situacions seguint el model ecològic desenvolupat per Belsky; i poder aplicar-les a la pròpia activitat professional dels assistents al curs.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/139/2017 i data 14 de juny de 2017.

Barcelona,  
10/10/2017

Dates: 10, 17, 24 i 31 d’octubre de 2017

Tens, en ocasions, la sensació de que hi ha situacions, com patrons i sentiments concrets, que es repeteixen una i altre vegada en la teva vida? Aquests patrons repetitius van crear conviccions fixes sobre el que som i el món que habitem, gestant el nostre sentiment d’identitat en base a la repetició d’aquestes experiències.

 

Barcelona,  
16/10/2017

Dates: 16 i 23 d'octubre de 2017

Segurament coincidirem que ens les últimes dècades la nostra mirada sobre la diversitat afectiva s’ha ampliat. Reconeixent els avenços en la igualtat de drets i de facto de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, trobem també que continuem vivint amb l’herència de valors masclistes i heteronormatius.

És clau que els i les professionals dels treball social tinguin eines per abordar aquesta realitat des d’una perspectiva inclusiva. Aquesta formació vol donar eines per incorporar una perspectiva LGTBI+ en la pràctica social, tenint com a base una mirada de gènere i com a horitzó, la transformació social de l’heteronormativitat i el patriarcat. 

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/183/2017 i data 14/07/2017

Barcelona,  
18/10/2017

Dates: 18, 25 d’octubre i 8 de novembre de 2017

Hi ha persones que a causa de les seves condicions físiques o psíquiques, no estan en situació de decidir administrar els seus bens o cuidar d’ells mateixos i necessiten a una tercera persona que complementi o assumeixi legalment aquesta responsabilitat, és a dir, la seva tutela.

Què és i què comporta aquesta modificació de la capacitat d’obrar? Quina és la tasca i com s’organitzen les entitats tutelars que la poden exercir? A aquestes qüestions donarà resposta la formació que et presentem sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/141/2017 i data 14 de juny de 2017.1/10/201718/

Barcelona,  
19/10/2017

Dates: 19, 24 i 26 d'octubre de 2017

Adreçat a : Treballadors/es Socials que no tenen cap coneixement en dependència i volen tenir les nocions bàsiques per començar a realitzar els PIAS

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/142/2017 i data 14 de juny de 2017.

Manresa,  
30/10/2017

Dates: 30 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2017

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària. 

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els sofreixen.

Cal recordar, que aquestes prestacions són sotmeses a diferents canvis, adequats a les noves realitats socials.