Esteu aquí

Adhesió a la Plataforma Zona Franca

Adhesió a la Plataforma Zona Franca

Ens hem adherit a la Plataforma Zona Franca, per donar recolzament a les treballadores socials que es troben en situació d’incertesa laboral pel tancament de la presó Model.

Al llarg de 2016 i només en l’àmbit de preventius a Barcelona (la Model), les treballadores socials vam dur a terme una mitja de 2.750 intervencions amb interns, familiars i professionals externs: centres de menors, CAS de toxicomanies, CAD de disminuïts, justícia juvenil, serveis socials d’atenció primària, etc. Aquestes intervencions, no exemptes de tràmits i desplaçaments, es duien a terme dins el teixit urbà. L’allunyament dels preventius entorpirà la nostra feina.  

Veure el manifest

Workflow history
ID de la revisió Nom del camp Data Old state New state name By Comentari Operacions
0 No state No state Anònim (no verificat)