Qui Som

Esteu aquí

Qui Som

Benvinguda

Núria Carrera i Comes, DeganaNúria Carrera i Comes, Degana
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya és una corporació de dret públic, creada l’any 1983 com un espai plural de representació col·lectiva que actua com a veu i referent professional i social del col·lectiu col·legiat de treballadors i treballadores socials.     Per afavorir el seu apropament al territori, el Col·legi ha apostat decididament per la descentralització i, per això, a més de comptar amb la seu central a Barcelona, té representació a Girona, Lleida, Manresa, Tarragona i Terres de l’Ebre. Entre les finalitats i funcions del Col·legi destaquen:    

  • Vetllar per la bona praxi de la professió, fomentant les relacions professionals i ampliant els nostres coneixements.  
  • Reforçar el paper que ocupa el Treball Social en la societat, reafirmant la nostra intervenció i reivindicant la nostra missió social en defensa dels drets de les persones  

Per aconseguir els objectius col·legials és fonamental garantir una organització forta, i per això, des del Col·legi es treballa per potenciar l’adhesió majoritària del conjunt de professionals del Treball Social i per garantir la interlocució amb tots els agents, públics i privats, que graviten a l’entorn del benestar social. I aquesta és una tasca de totes i tots. Et convidem a participar-hi.​    

 

 

 

Estatuts

Els estatuts col·legials van ser aprovats per Resolució de 22 d’agost de 2011, de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, M. Pilar Fernández Bozal (DOGC núm. 5956 de 5.09.2011).

  • JUS/2097/2011, de 22 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

 

 

Codi Deontològic

El Codi d'Ètica i Deontològic que adjuntem a continuació no és un codi nou: correspon a l'actualització del text del Codi d'Ètica dels Assistents Socials editat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, i aprovat en Assemblea General l'any 1989.

Deu anys més tard, l’any 2000, i tenint en compte els canvis de la societat, tant en els aspectes humans com en els costums i els mitjans tecnològics, es va considerar necessari posar el text del codi al dia per tal que continués essent una "guia a l'hora d'interpretar qüestions ètiques relacionades amb la conducta dels Diplomats en Treball Social i Assistents Socials en l'exercici de la professió, tant pel que fa als usuaris i clients dels serveis, com a la relació amb els col·legues i d'altres professionals, amb l'entitat per a la qual treballa o envers la societat i la mateixa professió".

Tot és renovable i res no és "per sempre". Caldrà, doncs, que tant les generacions actuals de professionals del Treball Social, amb el Consell de Deontologia Professional del Col·legi al capdavant, com les futures, l'analitzin i, si escau, en reformin el que sigui necessari.

Guia de bones pràctiques

L’objectiu d’aquest document és promoure la cultura de l’assumpció de responsabilitats en l’exercici de l’activitat col·legial des de la organització, tenint en compte els principis bàsics de transparència i el retiment de comptes de les col·legiades i col·legiats que es relacionen amb el Col·legi de Treball Social de Catalunya.

Es pretén, doncs, aportar un cos teòric a l’activitat col·legial per tal de millorar la gestió interna i externa, la percepció dels seus implicats i professionals, facilitar el diàleg i la participació en condicions d’igualtat, com també, detectar noves oportunitats en l’activitat del TSCAT.

Descarrega la "Guia de bones pràctiques":

Descarrega la Guia de bones pràctiques  

 

 

Visualitza la Guia de Bones Pràctiques que vàrem dissenyar especialment
pel Dia Mundial del Treball Social i Medalla d’Or 2017