Esteu aquí

Òrgans de govern

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

 

Més informació en els articles 29 a 36
dels Estatuts del Col·legi
   

 

 


DARRERA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

Dia: 22 de març de 2018
Lloc: Sala d’Actes del Pati Manning (Barcelona)

 

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 14 de desembre de 2017.

2. Informe de la degana. Veure vídeo (A partir del minut 9.28)

3. Altes i baixes amb data 22/03/2018

4. Donar compte de l’auditoria comptable de l’exercici 2017

5. Traspàs del resultat de l’exercici 2017 a partida de “Reserva voluntària” i aprovació dels comptes anuals de l’any 2017.

6. Donar compte de la Memòria 2017

7. Varis

8. Precs i preguntes

Veure el vídeo sencer de l'Assemblea clicant aquí

Juntes Territorials

Les diferents Delegacions del Col•legi són regides per una Junta de la Delegació Territorial, formada com a mínim per el/la delegat/da territorial corresponent de la Junta de Govern, fins a un màxim de tres persones.

El/la delegat/da territorial representa a la Junta de Govern en el territori de la Delegació.
 

Junta territorial LleidaLleida                                   

 • Vicedegana: Núria Trepat Secanell
 • Secretària: Montse Burguès i Bargués
 • Tresorera: Josepa Blanch Bordalba
 • Vocals: Irene Gardeñes Ruz, Vanessa Briz Vicente, Dolors Morera Roset, Mª José Gómez Alvira, Sandra Aymerich Niubó

 

Junta territorial GironaGirona                                       

 • Vicedegà: Jaume Fort Consul
Junta territorial TarragonaTarragona                                       

 • Vicedegana: Emma Pérez Pla
 • Secretària: Mireia Bonet López
 • Tresorer: Simon Sas Cruz
 • Vocal: Sandra Gimeno Vila
Junta territorial ManresaManresa-Catalunya Central                                       

 • Vicedegana: Gemma Solanas Bacardit
 • Secretària: Eva Clapés Ayuda
 • Tresorera: Mercè Jubells Castello
Junta territorial Terres de l´EbreTerres de l’Ebre                                       

 • Vicedegana: Caterina Cortés Sabaté
 • Secretària: Cristina Barragan Solé
 • Tresorera: Anna M. Altadill Ardit