| TSCAT

Esteu aquí

Eleccions 2017

 

La candidatura encapçalada per M. Concepción Peña Gallardo amb 440 vots (72%)  ha estat escollida com a nova Junta de Govern del Col·legi pel període 2017-2021.

Els nous membres de la Junta de Govern del TSCAT seran els següents:

 • M. Concepción Peña Gallardo, degana
 • Margarita García Canela, vicedegana 1a
 • Juan Manuel Rivera Puerto,  secretari
 • Lucia Guerrero Ruiz, vicesecretària
 • Mercè Civit Illa,  tresorera,
 • Núria Trepat Secanell, vicedegana 2a –  Delegada Territorial Lleida
 • Jaume Fort Consul,  vicedegà 3r – Delegat Territorial Girona
 • Emma Pérez Pla,  vicedegana 4a – Delegada Territorial Tarragona
 • Gemma Solanas Bacardit,  vicedegana 5a – Delegada Territorial Manresa-Catalunya Central
 • Caterina Cortés Sabaté,  vicedegana 6a – Delegada Territorial Terres de l’Ebre
 • David Rodriguez Abellán, vocal 1r
 • Montse Pérez Escobar, vocal 2a
 • Juan Roman Roldan, vocal 3r
 • Arantza Rodriguez Juano, vocal 4a 

 

En quant a la candidatura encapçalada per Laura Crous i Gonzàlez va obtenir 164 vots (26%).

La participació ha estat d’un 12% del cens electoral.

 

La Junta de Govern en sessió del dia 27 d'abril de 2017 va convocar eleccions a càrrecs de la Junta de Govern i de les Juntes Territorials pel dia 29 de juny de 2017 i va acordar el calendari electoral.
 

A continuació trobareu tota la informació sobre el procés electoral a mida que es vagi desenvolupant:

 

 

Verifica que formes part del cens electoral escollint una de les tres opcions:

 

 • Informació de les candidatures proclamades

La Junta Electoral ha ofert a les dues candidatures proclamades en igualtat de condicions i equitat aquest espai per a donar a conèixer el seu programa electoral, mitjançant la publicació dels enllaços a les seves respectives planes web/blog i xarxes socials. S’han incorporat a mida que se’ns ha facilitat per part de cada candidatura.
 

Candidatura encapçalada per
Laura Crous i Gonzàlez

 www.estemjunts.info
 O bé presencialment a la Seu Central del Col·legi (Portaferrissa, 18 1r 1a de Barcelona. Horari de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.