Esteu aquí

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

 

Més informació en els articles 29 a 36
dels Estatuts del Col·legi
   

 

 


DARRERA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

Dia: 22 de març de 2018
Lloc: Sala d’Actes del Pati Manning (Barcelona)

 

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 14 de desembre de 2017.

2. Informe de la degana. Veure vídeo (A partir del minut 9.28)

3. Altes i baixes amb data 22/03/2018

4. Donar compte de l’auditoria comptable de l’exercici 2017

5. Traspàs del resultat de l’exercici 2017 a partida de “Reserva voluntària” i aprovació dels comptes anuals de l’any 2017.

6. Donar compte de la Memòria 2017

7. Varis

8. Precs i preguntes

Veure el vídeo sencer de l'Assemblea clicant aquí