Esteu aquí

Compartir
1496 visitas
15
gen.
2018

Programa de formació --> El procés de reconeixement del grau de dependència: sol·licitud, valoració i programa individual d’atenció (PIA)

reconeixement, dependència

Des de l’inici de l’aplicació de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència, s’han anat implementant diferents modificacions en el procés de reconeixement del grau de dependència, tant en la valoració com en el programa individual d’atenció (PIA).

Els treballadors i les treballadors socials de l’àmbit de salut són un dels agents que informen i assessoren a les persones en situació de dependència i a les persones cuidadores de l’entorn familiar.

El Col·legi de Treball Social de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant aquesta jornada informatives i formatives organitzada pel 30 de gener a Barcelona de 9 a 14.30h, volem facilitar a aquests professionals l’actualització de la informació en relació al procés de reconeixement del grau de dependència.

OBJECTIUS

Informar a un nivell bàsic i general als i a les treballadores socials de l’àmbit de salut sobre el procés de reconeixement del grau de dependència.

Compartir i aclarir els dubtes d’aquests professionals en relació al procés de reconeixement del grau de dependència.

PROGRAMA DE LA JORNADA 

Presentació de la jornada

Conceptes bàsics i circuit informació

Procediment administratiu:

Sol·licitud del grau de dependència

Requeriments

Resolució

Valoració del grau de dependència:

Què es valora

A qui es valora

Qui valora

On i com es valora

Aclariment de dubtes envers la valoració

Programa individual d’atenció (PIA), serveis i prestacions

Que és el PIA.

Cartera de serveis i prestacions

Comptabilitat entre els recursos

Persones professionals referents del PIA

Serveis i prestacions: ampliació informació.

La prestació de persona cuidadora no professional de l’entorn familiar

La prestació econòmica vinculada a residència

Gestió de les llistes d’espera a plaça residencial.

Servei d’ajuda a domicili

Aclariment de dubtes envers el PIA

Inscripcions

Més informació

Una vegada finalitzi aquest curs, les persones participants rebran un certificat d'assistència emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Compartir