Esteu aquí

Agenda


Actes destacats

11-12-2018

“Com cuidar-nos davant els reptes del dia a dia”

En aquesta trobada reflexionarem  sobre com afrontem les diferents situacions laborals o a vegades personals que es presenten en la nostra vida, aquells reptes que sovint alteren el nostre benestar, que ens fan entrar en estats d’estrès  o de preocupació.

La bona notícia és que podem aprendre a gestionar aquests reptes o situacions  externes sense perdre la nostra pau. Sovint l’experiència ens ajuda, però a vegades no és suficient i ens fan falta noves eines, noves habilitats i nous coneixements.  En parlarem en aquesta xerrada d’una manera molt pràctica i a la vegada esperem les vostres preguntes i aportacions.

Dia: 11 de desembre

Hora: 18h

Lloc: A la seu del Col·legi (C/Canyeret 24, 3r 1a)

 

Hi intervindrà:

Assumpció Salat: Investigadora, psicòloga, docent, i experta comunicadora en el desenvolupament de potencialitats humanes i en l'estudi del desenvolupament de la consciència i la saviesa davant la vida i de les nostres relacions humanes. Des de fa més de 25 anys que es dedica a divulgar aquests continguts de saviesa de vida en diferents organitzacions i empreses, treballant com a docent de manera continuada, impartint unes 20 hores de formació setmanal en diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya i altres organitzacions públiques i privades.

Ha participat en la formació de personal directiu a l’Escola ESADE, a diferents Universitats Catalanes i per a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Amb gran capacitat docent i comunicadora que l’ha portat a crear un equip de psicòlegs, terapeutes i formadors que treballen a Barcelona amb el nom d’Àgape www.agape.cat.

Col·laboradora habitual del programa:  ” L’ofici de viure” de Catalunya Ràdio de Gaspar Hernández.

Ha publicat tres llibres:

  • La Vaca. Ed QvE.
  • El desenvolupament de la consciència. Ed Uno
  • Llenarse de sabiduría. Ed Amat

 

12-12-2018

El proper 12 de desembrea les 18h, es presentarà el monogràfic "Dictamen: Els Serveis Socials Bàsics (SSBB) a la província de Barcelona. Situació actual i propostes de millora. Una mirada des del Treball Social”, a la delegació de Girona del Col·legi (C/ Berenguer Carnicer, 2, 1r A ).

La Mercè Ginesta, treballadora social i membre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi, serà l'encarregada de fer la presentació d'aquest document que té com a objectiu revisar la situació dels Serveis Socials Bàsics i de formular propostes de millora.

13-12-2018

Us convoquem el dijous 13 de desembre, a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona, a l’Auditori del Pati Manning (C/ Montalegre, 7, de Barcelona) (Com arribar).  

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 22 de març de 2018

2. Informe de la Degana: presentació del resultat de l’enquesta Salut, Estils de Vida i Condicions de Treball de les Treballadores Socials de Catalunya, realitzada per la Fundació Galatea i altres assumptes col·legials.

3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2019

4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019 i preus de Productes i Serveis 2019

5. Precs i preguntes

Si no podeu assistir, la Junta de Govern us agrairà que delegueu la representació de vot, fent arribar l’original de delegació de vot a la seu central del Col·legi mitjançant la persona en qui heu delegat (cada assistent pot portar com a màxim 8 vots delegats segons els Estatuts vigents). Us recordem que no són vàlides les signatures per fax ni escanejades.

Assemblea General Extraordinària

Seguidament, es durà a terme l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc a les 19h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona, i en qualsevol cas es celebrarà un cop hagi finalitzat l’Assemblea General Ordinària.

Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació d’estatuts col·legials

2. Adaptació al gènere del text dels estatuts col·legials. Acords a prendre

3. Redacció d’un text refós que incorpori les modificacions dels estatuts col·legials. Delegació a la Junta de Govern

4. Precs i preguntes

Consulta tota la documentació sobre l'Assemblea General i la posterior Assemblea Extraordinària 

Tots els actes

13-12-2018

Us convoquem el dijous 13 de desembre, a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona, a l’Auditori del Pati Manning (C/ Montalegre, 7, de Barcelona) (Com arribar).  

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 22 de març de 2018

2. Informe de la Degana: presentació del resultat de l’enquesta Salut, Estils de Vida i Condicions de Treball de les Treballadores Socials de Catalunya, realitzada per la Fundació Galatea i altres assumptes col·legials.

3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2019

4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019 i preus de Productes i Serveis 2019

5. Precs i preguntes

Si no podeu assistir, la Junta de Govern us agrairà que delegueu la representació de vot, fent arribar l’original de delegació de vot a la seu central del Col·legi mitjançant la persona en qui heu delegat (cada assistent pot portar com a màxim 8 vots delegats segons els Estatuts vigents). Us recordem que no són vàlides les signatures per fax ni escanejades.

Assemblea General Extraordinària

Seguidament, es durà a terme l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc a les 19h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona, i en qualsevol cas es celebrarà un cop hagi finalitzat l’Assemblea General Ordinària.

Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació d’estatuts col·legials

2. Adaptació al gènere del text dels estatuts col·legials. Acords a prendre

3. Redacció d’un text refós que incorpori les modificacions dels estatuts col·legials. Delegació a la Junta de Govern

4. Precs i preguntes

Consulta tota la documentació sobre l'Assemblea General i la posterior Assemblea Extraordinària 

12-12-2018

El proper 12 de desembrea les 18h, es presentarà el monogràfic "Dictamen: Els Serveis Socials Bàsics (SSBB) a la província de Barcelona. Situació actual i propostes de millora. Una mirada des del Treball Social”, a la delegació de Girona del Col·legi (C/ Berenguer Carnicer, 2, 1r A ).

La Mercè Ginesta, treballadora social i membre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi, serà l'encarregada de fer la presentació d'aquest document que té com a objectiu revisar la situació dels Serveis Socials Bàsics i de formular propostes de millora.

11-12-2018

“Com cuidar-nos davant els reptes del dia a dia”

En aquesta trobada reflexionarem  sobre com afrontem les diferents situacions laborals o a vegades personals que es presenten en la nostra vida, aquells reptes que sovint alteren el nostre benestar, que ens fan entrar en estats d’estrès  o de preocupació.

La bona notícia és que podem aprendre a gestionar aquests reptes o situacions  externes sense perdre la nostra pau. Sovint l’experiència ens ajuda, però a vegades no és suficient i ens fan falta noves eines, noves habilitats i nous coneixements.  En parlarem en aquesta xerrada d’una manera molt pràctica i a la vegada esperem les vostres preguntes i aportacions.

Dia: 11 de desembre

Hora: 18h

Lloc: A la seu del Col·legi (C/Canyeret 24, 3r 1a)

 

Hi intervindrà:

Assumpció Salat: Investigadora, psicòloga, docent, i experta comunicadora en el desenvolupament de potencialitats humanes i en l'estudi del desenvolupament de la consciència i la saviesa davant la vida i de les nostres relacions humanes. Des de fa més de 25 anys que es dedica a divulgar aquests continguts de saviesa de vida en diferents organitzacions i empreses, treballant com a docent de manera continuada, impartint unes 20 hores de formació setmanal en diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya i altres organitzacions públiques i privades.

Ha participat en la formació de personal directiu a l’Escola ESADE, a diferents Universitats Catalanes i per a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Amb gran capacitat docent i comunicadora que l’ha portat a crear un equip de psicòlegs, terapeutes i formadors que treballen a Barcelona amb el nom d’Àgape www.agape.cat.

Col·laboradora habitual del programa:  ” L’ofici de viure” de Catalunya Ràdio de Gaspar Hernández.

Ha publicat tres llibres:

  • La Vaca. Ed QvE.
  • El desenvolupament de la consciència. Ed Uno
  • Llenarse de sabiduría. Ed Amat