Esteu aquí

Agenda


Actes destacats

13-12-2018

Us convoquem el dijous 13 de desembre, a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona, a l’Auditori del Pati Manning (C/ Montalegre, 7, de Barcelona) (Com arribar).  

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 22 de març de 2018

2. Informe de la Degana: presentació del resultat de l’enquesta Salut, Estils de Vida i Condicions de Treball de les Treballadores Socials de Catalunya, realitzada per la Fundació Galatea i altres assumptes col·legials.

3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2019

4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019 i preus de Productes i Serveis 2019

5. Precs i preguntes

Si no podeu assistir, la Junta de Govern us agrairà que delegueu la representació de vot, fent arribar l’original de delegació de vot a la seu central del Col·legi mitjançant la persona en qui heu delegat (cada assistent pot portar com a màxim 8 vots delegats segons els Estatuts vigents). Us recordem que no són vàlides les signatures per fax ni escanejades.

Assemblea General Extraordinària

Seguidament, es durà a terme l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc a les 19h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona, i en qualsevol cas es celebrarà un cop hagi finalitzat l’Assemblea General Ordinària.

Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació d’estatuts col·legials

2. Adaptació al gènere del text dels estatuts col·legials. Acords a prendre

3. Redacció d’un text refós que incorpori les modificacions dels estatuts col·legials. Delegació a la Junta de Govern

4. Precs i preguntes

Consulta tota la documentació sobre l'Assemblea General i la posterior Assemblea Extraordinària 

17-12-2018

El proper dilluns 17 de desembre es farà la Presentació de la "Guia de detecció d’indicis i derivació de persones amb necessitats de protecció internacional", elaborada per Xarxa Asil.cat en col·laboració amb la Comissió de Migracions i Interculturalitat del Col·legi i amb el finançament del Pla Barcelona Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona. L'acte tindrà lloc a La Cuina de l'Espai Francesca Bonnemaison (com arribar).

Aquesta guia pretén ser una eina per al conjunt de professionals no especialistes en protecció internacional i en tràfic d’éssers humans, que treballen als serveis públics dels municipis de Catalunya i que estan en contacte directe amb persones migrades com a usuàries dels seus serveis. A més, també vol ser una via d’accés per facilitar la derivació de casos i la coordinació entre professionals de primària i especialitzats.

Programa de l’acte:

  • 17h Recepció dels assistents
  • 17.15h Benvinguda a càrrec de:

Rodrigo Araneda, president de l’associació ACATHI i membre d’Asil.cat

Pablo Peralta, director de serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants del Pla “Barcelona Ciutat Refugi” de l’Ajuntament de Barcelona

Lucia Guerrero, referent de la Comissió de Migracions i Interculturalitat del TSCAT

  • 17.25h Presentació de la “Guia de detecció per a professionals vinculats a l’atenció de persones amb necessitats de protecció internacional a Catalunya” a càrrec d’un dels membres redactors de la guia de la Xarxa Asil.cat
  • 19h Torn obert a preguntes.

 

Tots els actes

13-12-2018

Us convoquem el dijous 13 de desembre, a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona, a l’Auditori del Pati Manning (C/ Montalegre, 7, de Barcelona) (Com arribar).  

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 22 de març de 2018

2. Informe de la Degana: presentació del resultat de l’enquesta Salut, Estils de Vida i Condicions de Treball de les Treballadores Socials de Catalunya, realitzada per la Fundació Galatea i altres assumptes col·legials.

3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2019

4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019 i preus de Productes i Serveis 2019

5. Precs i preguntes

Si no podeu assistir, la Junta de Govern us agrairà que delegueu la representació de vot, fent arribar l’original de delegació de vot a la seu central del Col·legi mitjançant la persona en qui heu delegat (cada assistent pot portar com a màxim 8 vots delegats segons els Estatuts vigents). Us recordem que no són vàlides les signatures per fax ni escanejades.

Assemblea General Extraordinària

Seguidament, es durà a terme l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc a les 19h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona, i en qualsevol cas es celebrarà un cop hagi finalitzat l’Assemblea General Ordinària.

Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació d’estatuts col·legials

2. Adaptació al gènere del text dels estatuts col·legials. Acords a prendre

3. Redacció d’un text refós que incorpori les modificacions dels estatuts col·legials. Delegació a la Junta de Govern

4. Precs i preguntes

Consulta tota la documentació sobre l'Assemblea General i la posterior Assemblea Extraordinària 

17-12-2018

El proper dilluns 17 de desembre es farà la Presentació de la "Guia de detecció d’indicis i derivació de persones amb necessitats de protecció internacional", elaborada per Xarxa Asil.cat en col·laboració amb la Comissió de Migracions i Interculturalitat del Col·legi i amb el finançament del Pla Barcelona Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona. L'acte tindrà lloc a La Cuina de l'Espai Francesca Bonnemaison (com arribar).

Aquesta guia pretén ser una eina per al conjunt de professionals no especialistes en protecció internacional i en tràfic d’éssers humans, que treballen als serveis públics dels municipis de Catalunya i que estan en contacte directe amb persones migrades com a usuàries dels seus serveis. A més, també vol ser una via d’accés per facilitar la derivació de casos i la coordinació entre professionals de primària i especialitzats.

Programa de l’acte:

  • 17h Recepció dels assistents
  • 17.15h Benvinguda a càrrec de:

Rodrigo Araneda, president de l’associació ACATHI i membre d’Asil.cat

Pablo Peralta, director de serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants del Pla “Barcelona Ciutat Refugi” de l’Ajuntament de Barcelona

Lucia Guerrero, referent de la Comissió de Migracions i Interculturalitat del TSCAT

  • 17.25h Presentació de la “Guia de detecció per a professionals vinculats a l’atenció de persones amb necessitats de protecció internacional a Catalunya” a càrrec d’un dels membres redactors de la guia de la Xarxa Asil.cat
  • 19h Torn obert a preguntes.